<form id="jikhd"></form>
 • <var id="jikhd"></var>

  <listing id="jikhd"><small id="jikhd"><var id="jikhd"></var></small></listing>

  1. <form id="jikhd"><small id="jikhd"></small></form>
    <em id="jikhd"><small id="jikhd"></small></em>
    下載App
    掃碼立即下載
    • 下載App

     掃碼立即下載

    • 在線客服

     登錄后咨詢在線客服
    +
    恭喜您!
    成功領取價值超 5000港元/年的高級行情
    前往體驗 >>
    多維分析
    公司估值 資金追蹤 賣空分析
    002077?大港股份
    20.210
    +0.150+0.75%
    顯示同比
    不顯示
    隱藏空行
    (Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
    每股指標
    每股凈資產(元)
    0.99% 5.4643 3.32% 5.467 5.57% 5.4233 5.34% 5.3904
    基本每股收益(元)
    -74.52% 0.0739 -52.94% 0.08 200.00% 0.03 35.29% 0.23
    稀釋每股收益(元)
    -74.52% 0.0739 -52.94% 0.08 200.00% 0.03 35.29% 0.23
    每股收益(攤?。ㄔ?
    -74.11% 0.0739 -53.77% 0.0766 169.67% 0.0329 39.15% 0.2346
    每股收益_TTM(元)
    -91.53% 0.023 -47.96% 0.1454 48.34% 0.2553 39.15% 0.2346
    每股資本公積金(元)
    0.61% 5.0055 0.61% 5.0055 0.61% 5.0055 0.79% 5.0055
    每股未分配利潤(元)
    3.07% -0.7297 16.66% -0.7271 24.93% -0.7707 22.55% -0.8036
    每股經營活動產生的現金流量凈額(元)
    -62.42% 0.1508 -82.50% 0.057 -120.44% -0.0177 -6.68% 0.5351
    每股企業自由現金流量(元)
    9.97% 0.1268 120.14% 0.306 12,775.00% 0.0515 -86.68% 0.4529
    每股股東自由現金流量(元)
    87.99% -0.0474 76.06% 0.1736 -1.94% 0.0152 -107.10% -0.1148
    每股息稅前利潤(元)
    -71.33% 0.1203 -73.66% 0.0705 -48.84% 0.0242 -4.48% 0.3456
    盈利能力指標
    凈資產收益率_加權,公布值
    -74.91% 1.360% -55.66% 1.410% 154.17% 0.610% 30.32% 4.470%
    凈資產收益率_攤薄,公布值
    -74.37% 1.352% -55.29% 1.400% 155.28% 0.607% 32.04% 4.352%
    總資產凈利率
    -72.16% 1.166% -53.48% 1.121% 65.02% 0.481% 41.96% 3.529%
    投入資本回報率
    -67.86% 1.746% -67.15% 1.020% -47.53% 0.349% 9.44% 4.774%
    銷售凈利率
    -66.18% 12.752% -49.08% 19.587% 59.70% 16.364% 58.02% 23.091%
    銷售毛利率
    -24.69% 24.886% -27.64% 25.803% -16.96% 26.700% -31.75% 27.876%
    息稅前利潤/營業總收入
    -64.94% 17.307% -70.29% 16.183% -49.60% 10.771% 20.23% 29.341%
    銷售期間費用率
    7.33% 26.332% 2.66% 28.941% -7.74% 27.190% 4.75% 24.738%
    銷售費用率
    35.68% 1.591% 36.36% 1.723% 46.14% 1.752% 40.28% 1.443%
    管理費用率
    31.39% 12.220% 29.37% 13.502% 7.69% 11.349% 44.57% 11.170%
    財務費用率
    -17.11% 5.995% -31.56% 6.493% -41.02% 6.491% -38.11% 6.590%
    扣非凈利潤(元)
    -41.62% 3,672.38萬 -45.37% 2,040.12萬 -47.45% 1,005.68萬 60.48% 2,283.09萬
    營業利潤率
    -73.19% 11.416% -76.38% 11.254% -64.17% 4.368% 53.56% 23.930%
    息稅前利潤(元)
    -71.33% 6,981.37萬 -73.68% 4,088.58萬 -48.85% 1,403.54萬 -4.47% 2.01億
    償債能力
    流動比率
    3.83% 1.6014 27.24% 1.7159 37.21% 1.6101 40.10% 1.569
    速動比率
    -0.51% 1.2069 18.68% 1.3119 32.88% 1.2448 38.09% 1.2331
    產權比率
    -17.88% 27.392% -36.49% 27.531% -34.75% 29.429% -30.38% 31.795%
    利息保障倍數(倍)
    -57.70% 2.8872 -55.32% 3.1869 -14.54% 1.6594 100.67% 5.505
    歸屬母公司股東的權益/負債合計
    18.13% 337.539% 52.75% 336.194% 48.43% 314.388% 37.98% 291.051%
    歸屬母公司股東的權益/帶息債務
    24.74% 583.504% 71.99% 557.736% 66.82% 507.654% 59.02% 486.598%
    長期負債與營運資金比率
    -5.64% 0.9503 -29.84% 0.8401 -61.40% 0.8887 -70.46% 0.9406
    成長能力
    過去五年同期歸屬母公司凈利潤平均增幅
    -17.94% -241.124% 10.18% -115.128% 0.53% -263.439% 16.56% -270.448%
    可持續增長率
    -73.75% 1.644% -57.18% 1.582% 53.83% 0.682% 18.75% 5.316%
    營運能力
    營業周期(天/次)
    -3.41% 332.7799 -12.15% 356.7251 -23.99% 353.6395 -17.55% 309.1177
    存貨周轉天數(天/次)
    10.37% 209.8591 -1.53% 227.1985 -8.21% 222.5289 -12.61% 170.2588
    應收賬款周轉天數(天/次)
    -20.39% 122.9208 -26.12% 129.5266 -41.16% 131.1106 -22.88% 138.8589
    存貨周轉率(次)
    -9.39% 1.2866 1.56% 0.7923 8.94% 0.4044 14.43% 2.1144
    應收賬款周轉率(次)
    25.60% 2.1965 35.37% 1.3897 69.94% 0.6864 29.68% 2.5926
    流動資產周轉率(次)
    -11.04% 0.3924 3.63% 0.2395 9.95% 0.1216 67.89% 0.6106
    總資產周轉率(次)
    -17.58% 0.0914 -8.63% 0.0572 3.52% 0.0294 -10.29% 0.1526
    固定資產周轉率(次)
    -- -- -9.93% 0.3183 -- -- -28.29% 0.8569
    股東權益周轉率(次)
    -20.68% 0.1281 -15.04% 0.0802 -3.94% 0.0415 -24.71% 0.2242
    現金狀況
    自由現金流量(元)
    9.96% 7,356.36萬 120.14% 1.78億 11,998.01% 2,991.32萬 -86.68% 2.63億
    凈利潤現金含量
    35.85% 170.077% -61.24% 66.796% -112.64% -48.264% -25.68% 196.722%
    營業收入現金含量
    -14.36% 107.988% -26.38% 105.095% -29.74% 91.850% 31.75% 124.813%
    總資產現金回收率
    -62.12% 1.983% -81.94% 0.749% -120.88% -0.232% 5.34% 6.932%
    分紅能力
    留存盈余比率
    0.00% 100.000% 0.00% 100.000% 0.00% 100.000% 0.00% 100.000%
    資本結構
    資產負債率
    -14.03% 21.502% -28.61% 21.588% -26.85% 22.738% -23.05% 24.125%
    流動資產/總資產
    -12.18% 21.911% -19.61% 23.131% -8.92% 23.738% -2.96% 24.656%
    非流動資產/總資產
    4.05% 78.089% 7.92% 76.870% 3.15% 76.262% 1.01% 75.344%
    固定資產比率
    -- -- 4.45% 18.160% -- -- -2.79% 17.583%
    帶息債務/全部投入資本
    -19.19% 13.678% -37.39% 14.233% -35.47% 15.416% -33.27% 15.979%
    收益質量
    對聯營合營公司投資收益/利潤總額
    598.84% 143.303% 649.96% 161.614% 251.20% 449.274% 60.99% 49.229%
    價值變動凈收益/利潤總額
    76.38% 122.237% 90.61% 142.847% 7,173.62% 248.700% 165.53% 113.593%
    扣除非經常損益后的凈利潤/凈利潤
    111.14% 71.390% 21.10% 41.226% -67.58% 47.163% 27.81% 14.463%
    杜邦分析
    權益乘數_杜邦分析
    -3.82% 1.401% -7.20% 1.401% -7.02% 1.412% -16.06% 1.469%
    歸屬母公司股東的凈利潤/凈利潤
    -6.39% 83.357% 2.42% 89.778% 66.26% 89.561% 10.78% 86.239%
    凈利潤/營業總收入
    -66.18% 12.752% -49.08% 19.587% 59.70% 16.364% 58.02% 23.091%
    凈利潤/利潤總額
    25.95% 112.727% 114.75% 176.380% 286.77% 382.341% 2.06% 96.171%
    利潤總額/息稅前利潤
    -23.42% 65.364% -20.19% 68.621% -18.07% 39.736% 28.78% 81.835%
    息稅前利潤/營業總收入
    -64.94% 17.307% -70.29% 16.183% -49.60% 10.771% 20.23% 29.341%
    貨幣單位
    人民幣人民幣人民幣人民幣

    Q6、Q9、FY為累計季報:Q6 為中期報告;Q9 為第三季報;FY為年報。

    環比數據來源于季報,環比 = (本期 - 上期)/上期 * 100%

    公司概況 更多
    公司成立于2000年4月20日,由鎮江新區大港開發總公司等五家發起人共同發起設立。2004年6月公司發行股票申請通過證監會發行審核委員會審核。2006年11月16日成功發行6000萬A股,在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市,成為鎮江新區第一家上市公司,證券代碼:SZ002077。公司從事的主要業務為集成電路和園區環保服務。主要產品:圖像處理傳感、生物識別傳感、晶圓級MEMS和射頻、存儲及電源等芯片,為新區化工園區內企業提供集碼頭停泊、裝卸、倉儲、供水、固廢處置等服務等。
    董事長: --
    所屬市場: 深圳交易所
    上市日期: 2006/11/16
    富途熱股榜
    滬深港股美股
    搜索熱度資訊熱度
    名稱代碼最新價漲跌幅

    加載中...

    自選
    长篇交换高H肉辣全集目录,欧美激情精品久久久久久,大尺度H彩漫无遮挡

    <form id="jikhd"></form>
   1. <var id="jikhd"></var>

    <listing id="jikhd"><small id="jikhd"><var id="jikhd"></var></small></listing>

    1. <form id="jikhd"><small id="jikhd"></small></form>
      <em id="jikhd"><small id="jikhd"></small></em>