<form id="jikhd"></form>
 • <var id="jikhd"></var>

  <listing id="jikhd"><small id="jikhd"><var id="jikhd"></var></small></listing>

  1. <form id="jikhd"><small id="jikhd"></small></form>
    <em id="jikhd"><small id="jikhd"></small></em>
    下載App
    掃碼立即下載
    • 下載App

     掃碼立即下載

    • 在線客服

     登錄后咨詢在線客服
    +
    恭喜您!
    成功領取價值超 5000港元/年的高級行情
    前往體驗 >>
    多維分析
    公司估值 資金追蹤 賣空分析
    002077?大港股份
    20.210
    +0.150+0.75%
    顯示同比
    不顯示
    隱藏空行
    (Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
    資產
    流動資產
    貨幣資金
    20.77% 4.37億 -11.35% 5.07億 2.06% 4.82億 10.13% 4.65億
    交易性金融資產
    -- -- -- -- -- 3,419.5萬 -- 1.08億
    應收票據及應收賬款
    -24.43% 1.9億 -23.01% 1.86億 -38.27% 2.02億 -47.54% 1.91億
    -應收票據
    -65.55% 969.72萬 -65.11% 939.53萬 -72.10% 885.08萬 -83.02% 385.78萬
    -應收賬款
    -19.26% 1.81億 -17.74% 1.77億 -34.63% 1.93億 -45.18% 1.87億
    其他應收款(含利息和股利)
    -52.15% 3,138.22萬 -47.69% 3,251.73萬 -25.18% 5,248.05萬 -28.18% 4,742.34萬
    -其他應收款
    -- -- -47.69% 3,251.73萬 -- -- -- --
    預付款項
    -60.16% 1,884.51萬 -50.17% 1,908.95萬 -41.77% 1,859.5萬 6.91% 2,639.84萬
    存貨
    0.78% 2.36億 -0.51% 2.38億 -0.39% 2.37億 1.71% 2.35億
    應收款項融資
    124.39% 3,543.39萬 -27.54% 1,534.4萬 -69.29% 590.59萬 30.38% 1,027.97萬
    其他流動資產
    -41.46% 877.63萬 -17.64% 1,312.65萬 -39.11% 1,352.35萬 -37.96% 1,535.47萬
    流動資產合計
    -12.67% 9.57億 -23.83% 10.11億 -11.45% 10.45億 -3.69% 10.98億
    非流動資產
    其他非流動金融資產
    -34.19% 4,894.52萬 -10.59% 6,728.24萬 -58.45% 6,406.17萬 -58.66% 7,060.05萬
    投資性房地產
    -2.97% 6.75億 -2.95% 6.8億 -2.93% 6.85億 -2.91% 6.9億
    長期股權投資
    9.15% 15.36億 5.60% 14.72億 5.03% 14.52億 4.34% 14.24億
    固定資產
    -- -- -1.03% 7.94億 -- -- -- --
    固定資產清理
    -- -- -- 0 -- -- -- --
    在建工程
    -- -- 291.83% 4,285.05萬 -- -- -- --
    工程物資
    -- -- -- 0 -- -- -- --
    無形資產
    -7.29% 4,768.17萬 -6.53% 4,871.13萬 -3.28% 4,998.52萬 1.67% 5,064.6萬
    商譽
    0.00% 9,058.06萬 0.00% 9,058.06萬 0.00% 9,058.06萬 0.00% 9,058.06萬
    長期待攤費用
    -7.85% 5,552.31萬 -10.35% 5,619.26萬 -9.17% 5,958.04萬 -12.89% 6,074.28萬
    遞延所得稅資產
    -2.11% 5,922.41萬 17.68% 7,504.5萬 47.28% 7,705.12萬 48.16% 7,626.25萬
    使用權資產
    9.36% 1,742.78萬 16.37% 2,017.09萬 -0.79% 1,379.9萬 36.28% 1,965.51萬
    其他非流動資產
    141.82% 5,994.71萬 -18.45% 1,394.98萬 -15.64% 1,034.55萬 -6.35% 403.84萬
    非流動資產合計
    3.47% 34.12億 2.26% 33.6億 0.29% 33.58億 -0.21% 33.57億
    資產總計
    -0.56% 43.69億 -5.25% 43.72億 -2.77% 44.03億 -1.09% 44.55億
    負債
    流動負債
    短期借款
    -30.53% 2.2億 -58.81% 2.33億 -48.08% 3億 -44.54% 3.12億
    應付票據及應付賬款
    -12.13% 1.93億 -10.47% 2.09億 -20.17% 2.09億 -8.11% 2.43億
    -應付票據
    -- -- -- -- -- 600萬 -- 600萬
    -應付賬款
    0.44% 1.93億 -10.47% 2.09億 -22.46% 2.03億 -10.38% 2.37億
    合同負債
    -54.26% 595.12萬 -25.13% 907.88萬 -45.45% 690.31萬 -44.66% 636.87萬
    預收款項
    906.97% 4,746.01萬 -8.28% 429.92萬 -5.20% 435.87萬 13.48% 532.01萬
    應付職工薪酬
    13.50% 1,539.66萬 43.22% 1,558.46萬 33.26% 1,251.28萬 6.39% 2,765.26萬
    應交稅費
    10.77% 2,688.35萬 -7.42% 2,478.33萬 22.92% 2,842.18萬 9.02% 2,475.27萬
    其他應付款(含利息和股利)
    -35.05% 3,452.73萬 -37.01% 3,647.42萬 -15.61% 3,730.79萬 -35.42% 2,940.03萬
    -應付股利
    -- -- -- -- -- 23.55萬 -- --
    -其他應付款
    -- -- -37.01% 3,647.42萬 -- -- -- --
    一年內到期的非流動負債
    -17.17% 5,288.96萬 -23.17% 5,549.38萬 -30.14% 5,008.28萬 -40.55% 5,055.65萬
    其他流動負債
    5.77% 100.67萬 108.89% 165.01萬 -35.55% 53.47萬 30.65% 124.22萬
    流動負債合計
    -15.89% 5.98億 -40.13% 5.89億 -35.46% 6.49億 -31.57% 7億
    非流動負債
    長期借款
    -6.91% 2.7億 -9.30% 2.8億 -18.34% 2.7億 -14.58% 2.8億
    預計負債
    75.15% 2,019.54萬 75.15% 1,996.39萬 75.15% 1,973.23萬 4.75% 1,166.28萬
    遞延所得稅負債
    -88.45% 328.11萬 -91.16% 328.11萬 201.58% 1,361.24萬 526.30% 2,826.95萬
    長期遞延收益
    -13.17% 4,074.44萬 -1.09% 4,278.9萬 -3.60% 4,266.71萬 3.65% 4,687.82萬
    租賃負債
    -35.19% 709.93萬 -19.37% 800.95萬 -47.10% 559.3萬 -24.30% 752.57萬
    非流動負債合計
    -11.99% 3.42億 -13.73% 3.54億 -12.38% 3.52億 -6.10% 3.75億
    負債特殊項目
    -- 0 -- 0 -- 0 -- 0
    負債合計
    -14.51% 9.4億 -32.36% 9.44億 -28.87% 10.01億 -24.43% 10.75億
    所有者權益(或股東權益)
    實收資本(或股本)
    0.00% 5.8億 0.00% 5.8億 0.00% 5.8億 0.00% 5.8億
    資本公積
    0.61% 29.05億 0.61% 29.05億 0.61% 29.05億 0.79% 29.05億
    盈余公積
    0.00% 1.09億 0.00% 1.09億 0.00% 1.09億 0.00% 1.09億
    未分配利潤
    3.06% -4.24億 16.67% -4.22億 24.92% -4.47億 22.59% -4.66億
    歸屬母公司所有者權益合計
    0.99% 31.71億 3.32% 31.73億 5.57% 31.47億 5.35% 31.28億
    少數股東權益
    67.38% 2.59億 72.76% 2.55億 82.16% 2.54億 123.40% 2.52億
    所有者權益(或股東權益)合計
    4.10% 34.3億 6.51% 34.28億 9.00% 34.02億 9.68% 33.81億
    負債和所有者權益(或股東權益)總計
    -0.56% 43.69億 -5.25% 43.72億 -2.77% 44.03億 -1.09% 44.55億
    貨幣單位
    人民幣人民幣人民幣人民幣
    會計準則
    新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
    審計意見
    ------無保留意見
    會計師事務所
    ------信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)

    Q6、Q9、FY為累計季報:Q6 為中期報告;Q9 為第三季報;FY為年報。

    環比數據來源于季報,環比 = (本期 - 上期)/上期 * 100%

    公司概況 更多
    公司成立于2000年4月20日,由鎮江新區大港開發總公司等五家發起人共同發起設立。2004年6月公司發行股票申請通過證監會發行審核委員會審核。2006年11月16日成功發行6000萬A股,在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市,成為鎮江新區第一家上市公司,證券代碼:SZ002077。公司從事的主要業務為集成電路和園區環保服務。主要產品:圖像處理傳感、生物識別傳感、晶圓級MEMS和射頻、存儲及電源等芯片,為新區化工園區內企業提供集碼頭停泊、裝卸、倉儲、供水、固廢處置等服務等。
    董事長: --
    所屬市場: 深圳交易所
    上市日期: 2006/11/16
    富途熱股榜
    滬深港股美股
    搜索熱度資訊熱度
    名稱代碼最新價漲跌幅

    加載中...

    自選
    长篇交换高H肉辣全集目录,欧美激情精品久久久久久,大尺度H彩漫无遮挡

    <form id="jikhd"></form>
   1. <var id="jikhd"></var>

    <listing id="jikhd"><small id="jikhd"><var id="jikhd"></var></small></listing>

    1. <form id="jikhd"><small id="jikhd"></small></form>
      <em id="jikhd"><small id="jikhd"></small></em>